27.12.09

خواهر زاده میرحسین موسوی، شهید شد

سید علی موسوی در میدان انقلاب از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان ابن سینا شهید شد

جنبش راه سبز (جرس): ظهر امروز سیدعلی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی در حوادث عاشورای حسینی در تهران شهید شد

به گزارش پارلمان‌نیوز، خواهرزاده 35 ساله میرحسین موسوی ، ظهر امروز در میدان انقلاب از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان ابن سینا واقع در فلکه دوم صادقیه به شهادت رسید

هم اکنون میرحسین موسوی، والدین این شهید جنبش سبز و جمعی از شخصیت های سیاسی در این بیمارستان حضور دارند


No comments:

Post a Comment