22.7.10

تلاش براى اخذ مدرک اجتهاد براى مجتبى خامنه اى ناكام ماند


به گزارش سایت جرس، هفته گذشته على لاريجانى، رئيس مجلس شورای اسلامی به همراه مرتضى مقتدايى، رئيس مرکز مديريت حوزه علميه قم، جهت گرفتن گواهى اجتهاد از مراجع تقليد قم براى مجتبى خامنه اى به قم سفر كردند. آیت الله وحيد خراسانى از پذيرش اين هيأت خوددارى کرده و ساير آقايان نيز پس از ملاقات با اين هيأت، از صدور گواهى اجتهاد مجتبى خامنه اى اجتناب کردند. مجتبی خامنه ای متولد 1348 دومین فرزند رهبر جمهوری اسلامی و سیاسی ترین فرزند وی است. نام او نخستین بار در نامه مشهور مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 بر سر زبانها افتاد. از وی به عنوان جانشین احتمالی پدرش یاد می شود. مقاومت مراجع قم در برابر تقاضای اجتهاد فرزند رهبر بسیار معنی دار است