27.8.09

رزمایش امنیت و آرامش


طبق اخبار منتشر شده امروز در پایتخت رزمایش وسیعی صورت گرفته که به قول آقایان مدافع حقوق مردم این طرح جهت امنیت و آسایش شهروندان تهرانی انجام شده اما رزمایش چه ربطی به آسایش داره و آیا مردم با این تهران به اصطلاح میدان عرض اندامهای بهت برانگیز در آسایش بود؟

44 persone anonime sepolte a Tehran

Negli ultimi giorni 44 persone senza indicazione di nome e causa di morte sono state sepolte nel cimitero più grande di Tehran, Beheshte Zahra. La notizia è stata pubblicata il 23 agosto 2009.

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Un parlamentare iraniano, Majid Nasirpour ha chiesto un'inchiesta ufficiale sui cadaveri sepolti in forma anonima e segreta a Teheran. Lo rende noto il sito web Parleman News. ''Questa storia deve essere verificata. Chiedero' alla commissione di investigare'', ha detto Nasirpour. Ieri blog e siti vicini all'opposizione avevano rilanciato le affermazioni di un dipendente del cimitero di Behesht Zahra su ''corpi di 44 persone sepolti a luglio sotto strette misure di sicurezza''. Fonte.