14.10.09

هشدار ایران به موزه بریتانیا در ارتباط با ارسال منشور کوروش


ایران گفته است در صورتی که موزه بریتانیا منشور کوروش را برای نمایش داده شدن در ایران قرض ندهد کلیه همکاری های فرهنگی و علمی با بریتانیا را قطع خواهد کرد

حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به خبرگزاری فارس گفت که موزه بریتانیا اعلام کرده است به علت حوادث پس از انتخابات ایران، برخلاف قول قبلی خود قادر به ارسال منشور کوروش به ایران نیست و آن را در فرصتی دیگر در ایران به نمایش خواهد گذاشت

آقای بقایی این اقدام موزه بریتانیا را "بهانه ای سیاسی" دانست

موزه بریتانیا گفت که هیات امنای موزه "قصد خود برای قرض دادن منشور کوروش به ایران را مورد تاکید قرار داده اند

در بیانیه موزه آمده است: "شماری از مسائل و مشکلات هست که باید حل شود، اما همانطور که توافق شده قصد ما ارسال آن است

هانا بولتون رئیس دفتر مطبوعات موزه بریتانیا اخیرا در گفت و گو با روزنامه گاردین گفته بود: "موقع قرض دادن هرگونه شیئی باید بررسی کنیم که زمان مناسب است یا نه

او افزود: "ما امیدواریم بتوانیم به تعهد خود عمل کنیم، نمی توانیم بگوییم چه زمانی خواهد بود. در مقطع کنونی اوضاع ایران را زیر نظر داریم

آقای بقایی گفت: "این اقدام موزه بریتانیا تنها یک بهانه است و آنها می خواهند عمل به تعهدشان را به تعویق بیندازند به همین دلیل ما طی یک مهلت 2 ماهه به آنها فرصت می دهیم تا این موضوع را تعیین تکلیف کنند

او افزود: "اگر آنها منشور کوروش را برای نمایش در ایران تا حداکثر دو ماه آینده ارسال نکنند، ما هم تمام همکاری های مشترک باستان شناسی، برپایی نمایشگاه های میراث فرهنگی و غیره را در انگلستان متوقف و قطع خواهیم کرد

منشور کوروش حدود 2500 سال قبل به دستور این پادشاه هخامنشی ساخته شده است