20.7.10

دو سال حبس براي شاهد عيني جنايت ميدان وليعصر در روز عاشورا


به گزارش «ميزان خبر» ليلا توسلي، فرزند مهندس محمد توسلي و خواهر زاده ي دكتر ابراهيم يزدي، در دادگاهي به رياست قاضي مقيسه كه تنها ۲۰ دقيقه طول كشيده است، به دو سال حبس تعزيري محكوم شد

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ليلا توسلي را به اتهام حضور در راهپيمايي ۲۵ خرداد و روز عاشورا و با تأكيد بر عدم حضور وي در “اغتشاشات” و همچنين مصاحبه با راديو فردا و بي بي سي به عنوان شاهد عيني كشته شدن يكي از شهروندان توسط خودرو نيروي انتظامي و عبور از روي جسد وي، به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات و با رعايت ماده ۴۶ قانون مجازات به تحمل دو سال حبس تعزيري محكوم كرده است

فرد مقتول شهرام فرجي زاده است كه در ميدان وليعصر به وسليه خودروي نيروي انتظامي كشته شد و خودرو اين نيرو به طرز عمدي از بدن وي عبور كرد

ليلا توسلي ساعت يك بامداد نيمه شب عاشورا توسط تيم ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل مهندس توسلي رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران بازداشت شد و بعد از تحمل دو ماه بازداشت در بند ۲۰۹ اوين سرانجام روز چهارم اسفند ماه با وثيقه از زندان آزاد شده است

گفتني است خواهر او دكتر سارا توسلي نيز در ۱۳ دي ماه سال گذشته بازداشت و پس از سپري كردن ۵۰ روز در بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوين،در دادگاه بدوي در شعبه ۲۶به ۶ سال حبس تعزيري و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده است و پرونده وي هم اينك به دادگاه تجديد نظر ارسال شده است

همچنين مهندس فريد طاهري،همسر دكتر سارا توسلي و عضو شوراي مركزي نهضت آزادي، نيز كه همراه ايشان در راهپيمايي روز عاشورا حضور داشته است، از روز ۲۷ ديماه بازداشت شده تا كنون زندان اوين به سر مي برد

حكم سه سال حبس تعزيري مهندس طاهري در دادگاه تجديد نظر، تاييد شده است