5.9.09

دلخوشی روابط خارجی ایران


طرح شدن نام هوگو چاوز، ونزوئلا را به شدت دو قطبی می کند. واکنش و نظر مردم ونزوئلا درباره ده سال گذشته، تقریبا آنها را به دو دسته تقسیم می کند: کسانی که دوره ریاست جمهوری چاوز را موفقیت آمیز می دانند و کسانی که چنین اعتقادی ندارند. هر دو طرف هم مدعی هستند که مدارکی قوی برای اثبات استدلال ها و نظر خود دارند.
دولت ونزوئلا به موفقیت هایی که در کاهش میزان فقر به دست آورده است، اشاره می کند و می گوید که پس از یک دهه زمامداری هوگو چاوز، نرخ فقر در ونزوئلا از 42 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است.

دولت همچنین می گوید با تغییر قوانین، وضعیت بهداشت را در کشور، به ویژه به نفع گروه های فقیر بهبود داده است.


هوگو چاوز، در سخنرانی اخیر خود در مجمع ملی پارلمان- ونزوئلا، خدمات بهداشتی و برنامه های آموزشی رایگان در این کشور را که به عنوان "رسالت اجتماعی" شناخته می شوند، کلید تحقق آرمان های سوسیالیستی خود خواند.

آقای چاوز گفت: "ماموریت های اجتماعی ونزوئلا که به رهبری دولت و مردم ونزوئلا اجرا می شود، نمونه مشابهی در آمریکای لاتین ندارد و بخشی جدایی ناپذیر از تحول و دگرگونی در کشور، جامعه و اقتصاد این ملت است.

اما مخالفان هوگو چاوز چنین ادعاهایی را رد می کنند. آنها می گویند اینگونه برنامه های اجتماعی، نمی توانند دوامی داشته باشند، چون هزینه آنها از محل ذخایر عظیم نفت خامی تامین شده است که رییس جمهوری در 10 سال گذشته، از منافع حاصل از فروش آنها بهره برده است.

حزب عصر جدید که یکی از مخالفان دولت است می گوید مدیریت اشتباه اقتصادی، یکی از بزرگ ترین مشکلات انقلابی بود که چاوز را به ر قدرت رساند.

این حزب می گوید میزان تورم در ونزوئلا در منطقه آمریکای لاتین، در بیشترین حد قرار دارد و به تازگی، آقای چاوز به دنبال تغییری در قانون بوده است تا به وی حق دهد ده سال دیگر هم در قدرت بماند.

و هفته دیگر که ونزوئلایی ها برای رای دادن در این باره به پای صندوق های رای می روند، روشن خواهد شد که این رهبر بحث برانگیز تا چه حد می تواند همانگونه که ادعا می کند، بر حمایت اکثریت مردم ونزوئلا از خود حساب کند.

No comments:

Post a Comment