5.1.10

خودداری جمهوری چک از فروش اسپری فلفل و اسلحه شوک الکترونیکی به ایران

مردمک : وزارت تجارت و صنایع جمهوری چک، فروش اسپری فلفل و اسلحه شوک الکترونیکی به ایران را ممنوع اعلام کرد

قانون منع فروش ابزارهایی مانند اسپری فلفل و شوک الکترونیکی، سال گذشته در جمهوری چک به تصویب رسیده بود

وزارت تجارت و صنایع جمهوری چک برای نخستین بار با اجرای این قانون اجازه نداده است ابزارهایی که میتواند برای شکنجه، اعدام یا دیگر موارد اعمال بیرحمانه استفاده شود، به جمهوری اسلامی ایران صادر شود

جمهوری چک با تصویب قانون نظارت بر صادرات و واردات ابزارهایی که میتواند برای شکنجه و اعمال بیرحمانه بهکار برود، به درخواست اتحادیه اروپا پاسخ مثبت داده است

برخی سایتهای خبری عکسهایی از تظاهرات پس از انتخابات اخیر ایران را منتشر کرده بودند که نشان میداد ماموران نظامی اسپری فلفل بهسوی معترضان به انتخابات پرتاب میکردند

سایت قلم در تاریخ 23 خرداد، یک روز پس از برگزاری انتخابات، گزارش داد که پلیس برای متفرق کردن مردم در مقابل ستاد میرحسین موسوی، نامزد معترض به انتخابات، از اسپری فلفل استفاده کرده است

به نوشته روزنامه «مانیتور» چاپ پراگ، وزارت تجارت و صنایع جمهوری چک از صدور مجوز صادرات اسپری فلفل و سلاح شوک الکترونیکی به ایران خودداری کرده است با این استدلال که این ابزارها در ایران ممکن است با هدف شکنجه یا دیگر روشهای بیرحمانه علیه زندانیان به کار گرفته شود

این در شرایطی است که صدور چنین ابزارهایی به کشورهای کامرون، گرجستان، مکزیک، عمان، پاکستان، سن مارینو، سوئیس، آمریکا و ونزوئلا، از نظر دولت و قوانین جمهوری چک منعی ندارد

روزنامه مانیتور نوشت: براساس گزارش عفو بینالملل، صدها یا هزاران نفر از مردم ایران که در تظاهرات پس از انتخابات شرکت کرده بودند، بازداشت شدهاند

عفو بینالملل تاکید کرده است که نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر این که افراد بازداشت شده در ایران با رفتار وحشیانه و محاکمههای ناعادلانه روبهرو شوند

وزارت تجارت و صنایع چک همچنین صادرات صندلی الکترونیکی که میتواند برای اعدام بهکار برود و دستبند و تیزر را نیز به ایران ممنوع کرده است

براساس گزارش روزنامه مانیتور، در پنج ماه نخست سال میلادی 2009 صادرات چنین ابزارهایی از جمهوری چک به ایران در مقایسه با تمام کشورهایی که این جمهوری با آنها روابط تجاری دارد، در بالاترین میزان قرار داشته است

No comments:

Post a Comment