14.9.09

چرا روز قدس مهم است

کودتاگران نشسته بر خوان خون شهیدان ما اکنون در آرزوی دو چیزند


1- پائیز جنبش سبز ملت ایران

2- تثبیت دولت کودتا

این هر دو مهم اما لازم و ملزوم هم هستند- یعنی اگر جنبش ملت فروکش کرد دولت کودتا در داخل و خارج می تواند مشروعیت از دست رفته را احیاء و مقبولیت خویش را ترمیم کند – در داخل این موضوع باعث می شود که آنها با خاطر جمعی از سکوت و عدم حضور ملت در صحنه ضمن دستگیری سران اصلاحات و جنبش با قاطبه ملت و همة آنهایی که زبان به اعتراض گشوده اند تسویه حساب نماید- باور کنیم که حبس و بند و زنجیر و باتوم و مرگ در انتظار تک تک ماست – دولت کودتا اگر احساس کند که مردم سرد شده اند و دیگر حضوری در سطح خیابان و تجمعات ندارند از محاق سکوت و بی عملی و تردید و سازش بیرون آمده و چون پلنگی زخمی همه را خواهد درید. این موضوع باعث شده است که شورای امنیت ملی کودتاگران همة تجمعات خویشاوند با جنبش پاک سبز را به تعطیلی بکشاند- عدم برگزاری مراسم احیاء در مرقد امام خمینی که می توانست با حضور مردم و سران جنبش صورت بگیرد نشانة آشکاری است که آنان سعی می کنند در این دورة مهم زمانی به ملت و ناظران بین المللی القاء کنند که مملکت آرام و امن است و جزیرة ثبات ایران برای ارتباطات ظالمانه و معاملات غارتگرانه آنان مهیاست. پر واضح است که سفر قریب الوقوع احمدی نژاد به نیویورک نیز تحت الشعاع این مهم است

او در این سفر با چالش های بسیاری روبروست. از مخالفت و تظاهرات ایرانیان گرفته تا مخالفت کشورها و دبیرکل سازمان ملل - برای همین است که او می خواهد تا هنگام سفر هیچ تجمعی برگزار نشود که بتواند حیثیت و جایگاه و منزلت سیاسی جهانی و ملی او را خدشه دار کند- اگر تظاهراتی صورت بگیرد « چه سرکوب شود و چه نشود » در هر دو حال جهان خواهد فهمید که او واقعاً فاقد مشروعیت و مقبولیت است و ملت ایران هم چنان اصرار به گرفتن حق و رأی خود دارد و هیچ کشوری حاضر نیست با یک سیاستمدار در حال سقوط و فاقد مقبولیت و مشروعیت و ویران مذاکره، گفتگو، معامله و مراوده ای داشته باشد و او ضمن از دست دادن فرصت طلائی مذاکره با آمریکا و غرب، هم پیمانان خود در آمریکای لاتین و عرب را از دست می دهد و این یعنی ساقط کردن حکومتی که بر پایة ستم و تقلب و کشتار و جنایت ساخته شده است- سناریوی سنگین و خائنانه کودتاگران در دادن امتیاز به غرب و خارجی ها از طریق اقتصادی و سیاسی و گرفتن مجوز سرکوب ملت در داخل بر دل آنها خواهد ماند- ما چاره و راهی نداریم مگر اینکه این تنهاترین و طلائی ترین فرصت زنده بودن و اظهار وجود و استمرار و پایائی جنبش سبز را در روز قدس از دست ندهیم- باور کنید این روز نقطه عطف تاریخ مبارزه رهائی بخش ملت در دورة جنبش سبز و شاید تاریخ فردای ماست

تا بازگشائی دانشگاه ها فرصتی نمانده است دولت می خواهد با بازگشایی دانشگاه ها خبری از جنبش سبز نباشد باید او این آرزو را به گور ببرد دست در دست هم و با پایمردی و شهامت در این تظاهرات کودتاکش شرکت کنیم و همة دوستان و فامیل و نزدیکان را به این میدان حماسه بکشانیم و جنبش سبز را تا شروع سال تحصیلی زنده نگاه داریم


مشتاق و منتظر دیدار شما در روز قدس

No comments:

Post a Comment