20.9.09

لغو فروش سهام

در آستانه عرضه بلوک 51 درصدي مخابرات که قرار بود ديروز انجام شود، عصر روز سه شنبه بزرگ ترين معامله تاريخ بورس و خصوصي سازي به طور ناگهاني و بدون اعلام دليل مشخصي از سوي سازمان خصوصي سازي لغو شد تا فعالان بازار سهام با شوک جديدي روبه رو شوند

اعتماد یادآوری کرده همگان درصدد یافتن جوابي براي لغو بزرگ ترين معامله تاريخ بورس هستند اما تاکنون جواب روشني از اين رويداد نگرفته و بر همين اساس گمانه زني هايي را انجام دادند که مهم ترين آن مسائل امنيتي در واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصي است. از سوي ديگر مسوولان سازمان خصوصي سازي نيز تاکنون هيچ اظهار نظري در اين باره نکرده و از عصر روز گذشته ترجيح داده اند تلفن هاي همراه خود را خاموش نگه دارند تا براي ساعاتي از دسترس خبرنگاران دور باشند

No comments:

Post a Comment