14.9.09

حماسه سبز در روز قدس

روز 27 شهریور فرصتی دوباره برای حرکت سبز
امید آن است که در روز قدس حماسه ای دیگر آفریده شود و طنین زیبای آزادی از آن سرزمین اسارت و بندگی یکبار دیگر به گوش جهانیان برسد

No comments:

Post a Comment