15.7.10

افزايش مشكلات خطوط كشتيرانى رژیم پس از صدور قطعنامه

خطوط كشتيرانى براى حكومت حياتى است چرا كه ايران در شمال و جنوب به خليج فارس و درياى عمان و درياى خزر منتهى مى شود و حجم زيادى از مبادلات حكومت از طريق اين درياست. شرکت کشتيرانى آريا که پس از انقلاب نام کشتيرانى جمهورى اسلامى را به خود گرفت، جزو ۲۰ شرکت بزرگ کشتيرانى دنيا است. اين شرکت با ظرفيت ۵ . ۵ ميليون تن کالا، ۱۶۱ کشتى دارد که ۹۵ فروند آن اقيانوس‌پيما است. علاوه بر اين کشتيرانى ايران ۱۲ شرکت فرعى در داخل و چهار شرکت فرعى در خارج دارد و شمار دفاتر نمايندگى آن در دنيا به ۱۸۰ دفتر مى‌رسد. با توجه به اهميت حياتى اين ناوگان تجارى براى نظام , شوراى امنيت سازمان ملل در قطعنامه خود، کشتى‌هاى اين شرکت را نشانه گرفته است
ماده ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ بازرسى کشتى‌هاى حكومت ایران در درياهاى آزاد را مجاز كرده است. براساس اين قطعنامه كشورهاى مختلف مى‌توانند کشتى‌هاى مظنون حكومت را در درياى آزاد بازرسى كنند. ماده ۱۸قطعنامه شوراى امنيت هم از کشورهاى عضو مى‌خواهد که از ارائه خدمات به کشتى‌هاى مظنون حكومت جلوگيرى كنند. علاوه بر اين، ماده ۲۰ همين قطعنامه از کشورهاى عضو سازمان ملل مى‌خواهد که هر نوع اطلاعات در مورد فعاليتهاى مظنون توسط خطوط كشتيرانى حكومت ايران را به كميته نظارت شوراى امنيت ارائه دهند
حكومت براى خنثى كردن تحريمها اقداماتى را در چند ماه گذشته بهعمل آورده تا کار شناسايى کشتى‌ها را مشکل کند، از جمله ثبت شمارى از کشتى‌ها در کشورهاى خارجى و جزاير کوچک و استفاده از پرچم آنها، تغيير نام کشتى‌ها و تغيير شرکتهاى فرعى اداره‌کننده کشتى‌ها. اما بسيارى از اين اقدامات حكومت افشا شده است
حكومت ایران تهديد كرده است اگر كشتيهايش بازرسى شود مقابله به مثل مى كند. اما ناظران مى گويند نيروى دريايى سپاه پاسداران در برابر ناوگان پنچم آمريکا و هم ‌پيمانان اين کشور توان هيچگونه حركتى را ندارند


No comments:

Post a Comment