12.10.09

واسلاو کلاوس

واسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک
مرد شماره یک رسانه های امروز دنیا که همه نگاه ها امروز به سوی اوست
او همچنان پافشاری می کند که قرارداد لیسبون را امضاء نکند به نظر او قرارداد لیسبون تهدیدی است که دولت و مردم او را به خطر می اندازد
هر چند تمامی کشورهای اروپایی این قرارداد را امضاء کرده اند حتی لهستان که نهایتا به این قرار داد تن در داد اما واسلاو سرسختانه پافشاری می کند
جالب اینجاست که مجلس این جمهوری به این قرارداد رای مثبت داده ولی وی بی اعتنا به این مسئله کار خود را دنبال می کند
او می تواند با عملکرد خود نظر مردم را تغییر دهد او می تواند محبوب ترین یا منفور ترین چهره را در اذهان عمومی داشته باشد ولی ترس او از آینده نیز هست که مبادا با اشتباهی لعنت آیندگان را برای خود بخرد. مقداری از ترس او شامل آلمانیهایی می شود که بعد جنگ جهانی دوم از چک رانده و اخراج شدند که با
تصویب قرارداد لیسبون نگرانی هایی به وجود می آید که این افراد ادعای مالکیت مجدد در خاک این کشور را بکنند و وی خواستار اضافه کردن دو بند به این قرارداد شد که در اینصورت شاید این قرارداد را امضاء کند
طی این دو بند آلمانیها هیچ ادعایی در مورد مالکیت در خاک چک را نمی توانند داشته باشند

No comments:

Post a Comment