1.9.09

مخترع اصلی تلفن


آنتونیو م اوچی
در سان فردیانو به دنیا آمد یکی از محله های شلوغ فلورانس
در سال ۱۸۳۱ زندانی شد به خاطر افکار سیاسی خویش و ناچار می بایست محل زندگی خویش را تغییر دهد و به کوبا مهاجرت کند
در سال ۱۸۵۰ به ایالات متحده امریکا رفت
در نیو یورک یک کارخانه شمع سازی تاسیس کرد جایی که جوزپه گاریبالدی هم کار میکرد
در سال ۱۸۵۴ اولین نمونه تلفن خود را ساخت
این زمانی بود که کارخانه شمع او دچار بحران شده بود و او ورشکستگی را در پیش روی خود داشت
با تمام این مشکلات اختراع خویش را پیش می برد ولی به کندی هر چه تمام تر
در سال ۱۸۷۱ به همراه چند تن از ایتالیاییها تلفن کمپانی را به منظور پیش بردن اختراع خویش تاسیس کرد که این کمپانی فقط توانست برای مدت کمی به کارهای او سرعت بخشد در این مدت آنتونیو سعی کرد اختراع خویش را معرفی کند ولی کار او جدی گرفته نشد
در سال ۱۸۷۶ الکساندر گراهامبل به خاطر قدرت مالی از آنتونیو پیشی گرفت و پیروز میدان شد
اما در سال ۲۰۰۲ قاضی های دادگاههای ایالات متحده متفق القول آنتونیو را مخترع اصلی تلفن اعلام کردند

No comments:

Post a Comment