30.8.09

سپاه پاسداران

این طور که صداها پیچیده سپاه پاسدارن قصد خرید ۵۱ درصد از شرکت مخابرات رو داره و این نشون دهنده اینه که اگه این اتفاق بیفته تمامی مکالمات کنترل خواهد شد این به این معنی نیست که تا به حال نمی شده اما زین پس این پوشش مخابراتی کامل خواهد بود و شرکت مخابرات مسموم تر از همیشه در خدمت مردم خواهد بود

No comments:

Post a Comment